ΑφιερώματαΤοπικά Νέα

Πάνος Αναγνωστόπουλος, ένας σπουδαίος Γαργαλιανιώτης – Ο πρωτοπόρος στην καλλιέργεια της ελιάς

Από τα « Τετράδια Ιστορίας» , του Παναγιώτη Α. Κατσίβελα , ιατρού .

Σκοπός αυτής της στήλης είναι να παρουσιάζει ιστορικά γεγονότα από την περιοχή των Γαργαλιάνων , να παρουσιάζει πολιτιστικά γεγονότα ,να αναδείξει τον τρόπο ζωής και να φέρει στην γνώση σημαντικούς ανθρώπους από την εν λόγω περιοχή . Έτσι σήμερα θα μιλήσουμε για τον Πάνο Θ. Αναγνωστόπουλο τον πρωτοπόρο στην καλλιέργεια της ελιάς , τον καθηγητή , τον Πρύτανη , τον Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας , τον ένθερμο πατριώτη .

 

Γενεαλογικό Δένδρο : Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος του Πανάγου (1855) Αναγνωστοπούλου Ελένη , σύζυγος ( 1860) Τέκνα Δημήτριος ( 1876) Πάνος ( 1883 ) Αναστάσιος ( 1886)

Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Σπούδασε Γεωπονία στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin στην Αμερική . Υπήρξε Καθηγητής της Αβερωφείου Σχολής Λάρισας και Διευθυντής του Δενδροκομικού Σταθμού Αθηνών. Καθηγητής Δενδροκομίας, Κηπουρικής και Ανθοκομίας στην ΑΓΣΑ( Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών ) από το 1922 μέχρι το 1954. Διατέλεσε, επίσης, Πρύτανης το 1946-1947 και το 1952-1953.

Ο Πάνος Αναγνωστόπουλος διετέλεσε Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας επί Κυβερνήσεως Αλέξανδρου Παπάγου το 1953 .

Το 1936 και μέχρι το 1940 εκδίδει το τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Δενδροκομική Έρευνα»

Εικ. Δενδροκομική Έρευνα , Τριμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό , με Διεθυντή τον Πάνο Θ. Αναγνωστόπουλο εκδίδεται το 1936 , ως τριμηνιαία έκδοση

 

Το 1936 εκλέγεται πρόεδρος του Συλλόγου Τριφυλίων Αθηνών και Πειραιά . Παίρνει την πρωτοβουλία να εκδοθεί το «Τριφυλιακό Λεύκωμα» ,ένα μνημειώδες έργο .

Γράφει στο πρόλογο της έκδοσης «… Δια τούτο τίθεται πρωτοπόρος και συντελεστής εις μίαν κίνησιν η οποία σκοπόν έχει να αναπτύξει πνευματικώς , πλουτοπαραγωγικώς , εεκπολιτιστικώς και κοινωνικώς την Επαρχία , το κάνει δε αυτό διότι τα αποτελούνται τον Σύλλογον μέλη αισθάνονται βαθύτατα την ανάγκη να προσφέρουν τας υπηρεσίας των χωρίς την παραμικρά ανταμοιβή αλλά ως καταβολή ενός μέρους του τόκου του κεφαλαίου των υποχρεώσεων , το οποίο οφείλουν εις το περιβάλλον της Επαρχίας […] Επιθυμεί ο Σύλλογος μας να συντελέσει όπως οι αριστείς και μόνον του πνεύματος τη χειραγωγήσει του εύρουν τον δρόμο προς τας επιστήμας επί καλώ της κοινωνίας , οι δε λοιποί ανυψώσουν τας πλουτοπαραγωγικάς πηγάς της επαρχίας εντός ενός πολιτισμένου περιβάλλοντος , πλαισιουμένου από τας φυσικάς καλλονάς και τα εξωραϊστικά αποτελέσματα της προσπάθειας των φιλοπροόδων νέων και καθισταμένου ευχαρίστου δια δημιουργίας ψυχαγωγιών . Ένα τοιούτο περιβάλλον νομίζομεν ότι είναι ιδεώδες , όπως εύρουν οι κάτοικοι της Επαρχίας ικανοποίησιν πάσης επιθυμίας των και παύσουν να θαυμάζουν τας μεγάλας πόλεις και την Πρωτεύουσα , εις τας οποίας δεν υπάρχουν φυσικά θέσεις δι’ όλους και δη αζημίως δια την εθνική και οινομικήν μας υπόστασιν …»

Στο αναφερόμενο Λεύκωμα παρουσιάζονται πολύ σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για την Τριφυλία , που θα έχομε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε .Επιπροσθέτως σχηματίζεται ο πρώτος Χάρτης της Τριφυλίας .

Εικ. Ο πρώτος χάρτης της Τριφυλίας

Το 1949 αναλαμβάνει Πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Κρήτης όταν συντάσσει και εκδίδει την πρώτη εγκύκλιο προς τους Κρήτες Ελαιοκαλλιεργητές . γράφει δε στον πρόλογο της :

Η Κ.Ε. Α.Κ. ιδρυθείσα όπως επιδιώξει την ανασυγκρότησιν της πάσης φύσεως δραστηριότητος και οικονομίας της Κρήτης , επί τω σκοπώ της καλλιτερεύσεως της ζωής των κατοίκων της , οιουδήποτε επαγκέλματος απευθύνει δια της παρούσης εγκυκλίου της προς τους καλλιεργητάς της νήσου υποδείξεις τινάς . Αι υποδείξεις αυται έχουν σκοπόν να προσελκύσουν την προσοχήν των ελαιοκαλλιεργητών εις την εκτέλεσιν ορισμένων εργασιών αι οποίαι καλώς και εγκαίρως εκτελούμενες θα αυξήσουν και θα σταθεροποιήσουν την παραγωγή των ελιών και του λαδιού αφ’ ενός και θα καλυτερεύσουν την ποιότητα του λαδιού αφ’ ετέρου . Αρχίζομεν με την ελαιοκαλλιέργεια και την ελαιοπαραγωγή γιατί είναι η σοβαροτέρα απασχόλησις των Κρητών αγροτών . Η Κρητική ελαιοπαραγωγή συμβάλλει εξ’ άλλου κατά τα 25% εις την παραγωγή του Ελαίου εις την Ελλάδα …

Εικ. Η πρώτη σελίδα της εγκυκλίου

Το 1953 αναλαμβάνει την θέση του Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος ( Μάρτιο – Μάιο 1953).

Ολοκληρώνει την κοινωνική του προσφορά ως Πρόεδρος του Συλλόγου Γαργαλιανιωτών Αθηνών στο τέλος της δεκαετίας του 1950 .

Το Συγγραφικό έργο του Πάνου Αναγνωστόπουλου .

Είναι συγγράμματα που φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη που φιλοξενείται στο Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος .

1.Η δενδροκομική Ελλάς : (συμπόσιον δενδροκομικών οδηγιών) /

από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ. Έκδοση 19542.Το κλάδευμα : νεώτεραι αντιλήψεις της επιδράσεως του κλαδεύματος επί της καρποφορίας της εληάς και όλων των καρποφόρων δένδρων /…από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ.

Έκδοση 1953

3.Αιτία μετατροπής εις φυσικάς κονσέρβας του είδους θρούμπες (δρύππαι) ωρίμων ελαιών /από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ.

Έκδοση 1930

4.Το ελαιόλαδον και τα σπορέλαια εν Ελλάδι, ήτοι, η ακολουθητέα πολιτική προς ενίσχυσιν της ελαιοπαραγωγής μας /…

από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ. Έκδοση 1927

5.Οι εχθροί των καρποφόρων δένδρων : παρασιτικαί και φυσιολογικαί ασθένειαι, ζωϊκά παράσιτα και μέσα αμύνης εναντίον αυτών /… από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ.Έκδοση 1939

6.Η πατάτα στην Ελλάδα : πολλαπλασιασμός, καλλιέργεια, εχθροί κ.τ.λ. /από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ. Έκδοση 1934

7.Η ελληνική ελαιοκομία /από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ.

Έκδοση 1930

8.Οδηγός του λαχανοκόμου /από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ.

Έκδοση 1934

9.Η κομμίωσις των πυρηνόκαρπων δένδρων : τα αίτια και τα μέσα θεραπείας ταύτης = The Gummosis of the drupaceous fruit trees the causes and the means of control /… από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ.Έκδοση 1933

10.Η ελληνική δενδροκομία /από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ.

Έκδοση 1940

11.Οδηγός του σχολικού κήπου : εγκατάστασις και συντήρησις αυτού /από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ.Έκδοση 1929

12.Συντήρησις οπώρων & λαχανικών : κονσερβοποιΐα, αποξήρανσις, αποθήκευσις, οπωροπηκταί, οπωροχυμοί, οπωροσιρόπια, οξαλμύρισις κ.λ.π. /…από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ.

Έκδοση 1940

13.Οδηγός του λαχανοκόμου /από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ.

Έκδοση 1928

14.Προβλάστησις σπόρου πατάτας / από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ. Έκδοση 1937

15.Αίτια ακαρπίας του ελαιώνος Αμφίσσης /

από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ. Έκδοση 1948

16.Μελέτη επί της συστάσεως των ελληνικών γεωμήλων = Composition of greek potatoes /από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ.

Έκδοση 1937

17.Τα επιβαλλόμενα μέτρα προς αύξησιν της παραγωγής, βελτίωσιν της ποιότητος και εξασφάλισιν της εμπορείας του ελαίου /…

18.Η επίδρασις των αλάτων του εδάφους και του υφαλμυρού ύδατος αρδεύσεως επί της βλαστήσεως της ελαίας /…από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ. Έκδοση 1955

19.Ημερολόγιον κηποκόμου : δενδροκόμου, ελαιοκόμου, λαχανοκόμου και ανθοκόμου /από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ.

Έκδοση 1934

20.Η φιστικιά στην Ελλάδα /από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ.

Έκδοση 1934

21.Αι ποικιλίαι και η οικολογία της ελληνικής ελαίας = The varietes and the ecology of the olive tree in Greece : (synopsisconclusions) /από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ. Έκδοση 1939

22. Ασθένειες τινές των καρποφόρων δένδρων, λαχανικών και ανθέων οφειλόμεναι εις είδη μυκήτων του γένους Fusarium και απαντηθείσαι εν Ελλάδι = Some diseases of fruit trees, vegetables…

από Αναγνωστόπουλος, Πάνος Θ. Έκδοση 1933

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button